Nordligt ugglemott
Eudonia alpina (Curtis, 1850)

Nordligt ugglemott Eudonia alpina T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Eudonia alpina (Curtis, 1850). Nordligt ugglemott förekommer tämligen sällsynt från Up till To. Vingbredd 18-21 mm. Larven lever förmodligen på lavar. Synonym Eudorea borealis Tengström, 1848

Mediafiler på webben
Läs mer