Sötvedelvecklare
Cydia pallifrontana (Lienig & Zeller, 1846)

Sötvedelvecklare Cydia pallifrontana T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Nära hotad (NT) 
Cydia pallifrontana (Lienig & Zeller, 1846). Sötvedelvecklare förekommer tämligen sällsynt från Sk till Up. Vingbredd 9-12 mm. Larven lever i juli september i baljorna av sötvedel, förpuppning i en kokong på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer