Pärlgrå högstjärt
Clostera pigra (Hufnagel, 1766)

Pärlgrå högstjärt Clostera pigra T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Clostera pigra (Hufnagel, 1766). Pärlgrå högstjärt förekommer allmänt från Sk till To. Vingbredd 22-27 mm. Larven lever främst på asp och sälg, förpuppning i en gles vävnad på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer