Större rosenvecklare
Notocelia roborana (Denis & Schiffermüller, 1775)

Större rosenvecklare Notocelia roborana T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Notocelia roborana (Denis & Schiffermüller, 1775). Större rosenvecklare förekommer allmänt från Sk till Nb. Vingbredd 16-22 mm. Larven lever i maj juni i hopspunna blad och skott av nypon och rosor, förpuppning i näringsväxten.

Mediafiler på webben
Läs mer