Mörkbrämat ängsfly
Mniotype bathensis (Lutzau, 1901)

Mörkbrämat ängsfly Mniotype bathensis T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Mniotype bathensis (Lutzau, 1901). Mörkbrämat ängsfly togs 1986 på Öl, förmodligen ett tillfälligt fynd. Vingbredd 36-45 mm. Larven lever på diverse lövträd, buskar och örter, förpuppning i en kokong i marken.

Mediafiler på webben
Läs mer