Mindre blåvinge
Cupido minimus (Fuessly, 1775)

Mindre blåvinge Cupido minimus T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Nära hotad (NT) 
Cupido minimus (Fuessly, 1775). Mindre blåvinge förekommer tämligen sällsynt, från Sk till To. Vingbredd 18-25 mm. Larven lever på getväppling, förpuppning på marken eller på näringsväxten.

Mediafiler på webben
Läs mer