Brungult lövfly
Caradrina morpheus (Hufnagel, 1766)

Brungult lövfly Caradrina morpheus T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Caradrina.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Caradrina morpheus (Hufnagel, 1766). Brungult lövfly förekommer allmänt från Sk till To. Vingbredd 28-33 mm. Larven lever på diverse örter, förpuppning i en kokong i marken.

Mediafiler på webben
Läs mer