Vitfläckigt ängsmott
Anania funebris (Ström, 1768)

Vitfläckigt ängsmott Anania funebris T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Anania funebris (Ström, 1768). Vitfläckigt ängsmott förekommer allmänt från Sk till To. Vingbredd 19-23 mm. Larven lever i augusti september på blommorna av gullris, förpuppning i en kokong på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer