Gulvit streckmätare
Cabera exanthemata (Scopoli, 1763)

Gulvit streckmätare Cabera exanthemata T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Cabera exanthemata (Scopoli, 1763), hane, hona, larv. Gulvit streckmätare förekommer allmänt från Sk till Lu. Vingbredd 25-30 mm. Larven lever på sälg, björk, och al, förpuppning i marken.

Mediafiler på webben
Läs mer