Citrongul fältmätare
Cidaria fulvata (Forster, 1771)

Citrongul fältmätare Cidaria fulvata T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Cidaria.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Cidaria fulvata (Forster, 1771). Citrongul fältmätare förekommer tämligen allmänt från Sk till Ås. Vingbredd 22-27 mm. Larven lever på rosor och nypon, förpuppning i marken.

Mediafiler på webben
Läs mer