Stor aspvårvecklare
Acleris roscidana (Hübner, 1799)

Stor aspvårvecklare Acleris roscidana T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Nära hotad (NT) 
Acleris roscidana (Hübner, 1799). Stor aspvårvecklare förekommer sällsynt från Sm till Gä. Vingbredd 26-28 mm. Larven lever i juni juli på asp.

Mediafiler på webben
Läs mer