Förkortad malmätare
Eupithecia abbreviata Stephens, 1831

Förkortad malmätare Eupithecia abbreviata T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Eupithecia abbreviata Stephens, 1831. Förkortad malmätare förekommer tämligen sällsynt från Sk till Vg. Vingbredd 20-22 mm. Larven lever på ek, förpuppning i ett tunt spinn på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer