Gulbröstad johannesörtplattmal
Agonopterix liturosa (Haworth, 1811)

Gulbröstad johannesörtplattmal Agonopterix liturosa T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Agonopterix liturosa (Haworth, 1811). Gulbröstad johannesörtplattmal förekommer tämligen allmänt från Sk till Vb. Vingbredd 18-21 mm. Larven lever på hopspunna blad av johannesört.

Mediafiler på webben
Läs mer