Punkthedspinnare
Coscinia cribraria (Linnaeus, 1758)

Punkthedspinnare Coscinia cribraria T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Coscinia.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Coscinia cribraria (Linnaeus, 1758. Punkthedspinnare förekommer sällsynt från Sk till Nb. Vingbredd 32-42 mm. Larven lever på diverse örter, förpuppning i en kokong på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer