Trydvärgmal
Stigmella lonicerarum (Frey, 1856)

Trydvärgmal Stigmella lonicerarum T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Nära hotad (NT) 
Stigmella lonicerarum (Frey, 1856). Trydvärgmal.

Beskrivning

Vingbredd 4-5 mm. Huvudhår svartbruna, krage samt ögonlock gråaktiga. Antenner gråbruna, halva framvingelängden. Framvingarna grönaktigt bronsfärgade, bakvingar grå.

Biologi

Habitat

Finns på hagmarker och kuperad terräng där det växer skogstry.

Associationer

Näringsväxter: Lonicera xylosteum.

Beteende

Fjärilen flyger på dagen.

Livscykel

Flyger i maj-juni. Larven är gul och gör en lång gångmina med exkrementerna i mittlinje. Kokongen är ljusbrun.

Utbredning

Förekommer från Småland till Uppland huvudsakligen längs östkusten. I övriga norden finns den i Danmark, södra Norge och södra Finland. Mina av Trydvärgmal Stigmella lonicerarum i tryblad.

Mediafiler på webben
Läs mer