Svartstreckad rotvecklare
Dichrorampha aeratana (Pierce & Metcalfe, 1915)

Svartstreckad rotvecklare Dichrorampha aeratana T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Dichrorampha aeratana (Pierce & Metcalfe, 1915). Svartstreckad rotvecklare förekommer tämligen allmänt från Sk till Nb. Vingbredd 11-16 mm. Larven lever från september till april i roten av prästkrage, förpuppning i en kokong på näringsväxten.

Mediafiler på webben
Läs mer