Grårandsikelvecklare
Ancylis geminana (Donovan, 1806)

Grårandsikelvecklare Ancylis geminana T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Ancylis geminana (Donovan, 1806). Grårandsikelvecklare förekommer tämligen allmänt från Sk till To. Vingbredd 14-20 mm. Larven lever i augusti september i en omvikt bladkant av sälg, förpuppning i en kokong i ett nedfallet blad av näringsväxten. Synonym Anchylophera biarcuana Stephens, 1834

Mediafiler på webben
Läs mer