Tallspinnare
Dendrolimus pini (Linnaeus, 1758)

Tallspinnare Dendrolimus pini T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Dendrolimus.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Dendrolimus pini (Linnaeus, 1758), hane, hona, andrastadie larv. Tallspinnare förekommer tämligen sällsynt från Sk till Ly. Vingbredd 50-72 mm. Larven lever på tall, förpuppning i en gulgrå kokong bemängd med larvhår på näringsväxten.

Mediafiler på webben
Läs mer