Sötkullkapuschongfly
Cucullia chamomillae (Denis & Schiffermüller, 1775)

Sötkullkapuschongfly Cucullia chamomillae T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Cucullia chamomillae (Linnaeus, 1758). Sötkullkapuschongfly förekommer tämligen sällsynt från Sk till Vr. Vingbredd 43-50 mm. Larven lever på diverse korgblommor, förpuppning i en kokong i marken.

Mediafiler på webben
Läs mer