Disas gräsfjäril
Erebia disa (Thunberg, 1791)

Disas gräsfjäril Erebia disa T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Det finns inga trivialnamn i vår databas.

Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Erebia disa (Thunberg, 1791), hane, hona, undersida. Disas gräsfjäril förekommer sällsynt från Jä till To. Vingbredd 42-48 mm. Larven lever på gräs, förpuppning på marken i ett tunt spinn.

Mediafiler på webben
Läs mer