Svartfläckig glanssmygare
Carterocephalus silvicola (Meigen, 1829)

Svartfläckig glanssmygare Carterocephalus silvicola T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Carterocephalus silvicola (Meigen, 1829), hane, hona samt undersida. Svartfläckig glanssmygare förekommer tämligen sällsynt i skogstrakter från Sm till nordöstra Sverige. Vingbredd 23-26 mm. Larven lever på gräs.

Mediafiler på webben
Läs mer