Renfanesäckmal
Coleophora tanaceti Mühlig, 1865

Renfanesäckmal Coleophora tanaceti T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Coleophora tanaceti Mühlig, 1865. Renfanesäckmal förekommer tämligen sällsynt från Sk till Nb. Vingbredd 11-14 mm. Larven lever i en rörsäck på renfana.

Mediafiler på webben
Läs mer