Vitfläckat glansfly
Protodeltote pygarga (Hufnagel, 1766)

Vitfläckat glansfly Protodeltote pygarga T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Protodeltote.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Protodeltote pygarga (Hufnagel, 1766). Vitfläckat glansfly förekommer allmänt från Sk till Gä. Vingbredd 23-26 mm. Larven lever på blåtåtel och lundskafting, förpuppning i en kokong i anslutning till näringsväxten. Synonym Protodeltote fasciana sensu auct.

Mediafiler på webben
Läs mer