Vitfläckad fältmätare
Dysstroma citrata (Linnaeus, 1761)

Vitfläckad fältmätare Dysstroma citrata T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Dysstroma citrata (Linnaeus, 1761). Vitfläckad fältmätare förekommer allmänt från Sk till To. Vingbredd 27-32 mm. Larven lever på diverse buskar och lövträd, förpuppning i ett tunt spinn på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer