Blek rosenvecklare
Notocelia rosaecolana (Doubleday, 1850)

Blek rosenvecklare Notocelia rosaecolana T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Notocelia rosaecolana (Doubleday, 1850). Blek rosenvecklare förekommer tämligen sällsynt från Sk till Vr. Vingbredd 16-20 mm. Larven lever i maj juni i hopspunna blad och skott av nypon och rosor, förpuppning i näringsväxten.

Mediafiler på webben
Läs mer