Vanlig dammussla
Anodonta anatina (Linnaeus, 1758)

Vanlig dammussla T2 Jakob Bergengren

Texter: Ted von Proschwitz, Stefan Lundberg CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Ej bedömd (NE) 

Beskrivning

Skalet är rombiskt-äggformat, tämligen tjockt i omkrets. Det når vanligtvis en längd av 7-10 cm (i undantagsfall upp till 14 cm). Skalfärgen är oftast gul-gulgrön med livliga gröntoner. Skalets över- och underkant konvergerar ofta bakåt. Överkanten övergår sen ofta tvärt i bakkanten. Skalhalvornas tjocklek tilltar nedåt i framändan. Skulpturen på umbo består av 8-10 vågformade åsar, vilka överkorsar skalets tillväxtlinjer. Inströmningssifonen är bred med korta papiller. Mjukdelarnas färg går ofta i grått-grågult. Den vanliga dammuslan saknar låständer.

Biologi

Habitat

Förekommer i alla typer av vatten, utom de mest näringsfattiga. Den är föga krävande vad gäller bottensubstrat och finns även på mjuka slambottnar på relativt stora djup.

Utbredning

Vår allmännaste stormusselart. Förekommer allmänt i hela landet från Skåne till Lappland, ovanligare i det inre av Norrland.


Mediafiler på webben
Läs mer