Harsyrefly
Mesogona oxalina (Hübner, 1803)

Harsyrefly Mesogona oxalina T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Mesogona.)
Rödlistestatus i Sverige: Nära hotad (NT) 
Mesogona oxalina (Hübner, 1803). Harsyrefly förekommer sällsynt från Sk till Sö. Vingbredd 34-39 mm. Larven lever mellan sammanspunna skott och blad av krypvide, förpuppning i en kokong i marken.

Mediafiler på webben
Läs mer