Vit eksäckmal
Coleophora kuehnella (Goeze, 1783)

Vit eksäckmal Coleophora kuehnella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Coleophora kuehnella (Goeze, 1783). Vit eksäckmal förekommer tämligen allmänt från Sk till Vr. Vingbredd 14-17 mm. Larven lever i en pistolsäck på ek. Synonym Tinea palliatella Zincken, 1813

Mediafiler på webben
Läs mer