Lönnmalmätare
Eupithecia inturbata (Hübner, 1817)

Lönnmalmätare Eupithecia inturbata T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Eupithecia inturbata (Hübner, 1817). Lönnmalmätare förekommer allmänt från Sk till Ån. Vingbredd 14-17 mm. Larven lever på blommor och frukter av lönn, förpuppning i ett tunt spinn på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer