Ängspärlemorfjäril
Argynnis aglaja (Linnaeus, 1758)

Ängspärlemorfjäril Argynnis aglaja T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Argynnis aglaja (Linnaeus, 1758), hane, hona, undersida, larv. Ängspärlemorfjäril förekommer tämligen allmänt från Sk till To. Vingbredd 58-68 mm. Larven lever på violer, förpuppning i lätt sammanspunna blad av näringsväxten.

Mediafiler på webben
Läs mer