Pilsaftmal
Phyllocnistis saligna (Zeller, 1839)

Pilsaftmal Phyllocnistis saligna T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Phyllocnistis saligna (Zeller, 1839). Pilsaftmal .

Beskrivning

Vingbredd 6-8 mm. Hjässan ljusgrå och ansiktet vitt. Antenner svagt ringade, något kortare än framvingelängden. Framvingarna vita med mörka teckningar. På framkanten finns fyra mörka tvärstreck. Vid vingspetsen en svart fläck varifrån tre mörka streck utstrålar. Från basen utgår två mörka, längsgående streck. Bakvingar gråbruna. Fjärilen är lik Phyllocnistis unipunctella men skiljer sig genom att sistnämnda endast har ett mörkt längsstreck.

Biologi

Habitat

Finns i parker och alléer där det växer pil.

Associationer

Näringsväxter: Salix.

Beteende

Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus.

Livscykel

Flyger i två generationer juli och september. Larven minerar i bladets översida, går sedan via bladskaftet över i barken för att slutligen åter via bladskaftet minera i bladet ut till kanten, förpuppning i minan.

Utbredning

Förekommer sällsynt i Skåne och Uppland. I övriga Norden finns den i södra Danmark men saknas i Norge och Finland.

Mediafiler på webben
Läs mer