Starrhakmal
Glyphipterix forsterella (Fabricius, 1781)

Starrhakmal Glyphipterix forsterella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Glyphipterix forsterella (Fabricius, 1781). Starrhakmal förekommer tämligen allmänt i hela landet. Vingbredd 11-15 mm. Larven lever inuti axet på starr, förpuppning i axet.

Mediafiler på webben
Läs mer