Mindre taggmätare
Aplocera efformata (Guenée, 1858)

Mindre taggmätare Aplocera efformata T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Nära hotad (NT) 
Aplocera efformata (Guenée, 1858), hona. Mindre taggmätare förekommer sällsynt från Sk till Bo. Vingbredd 29-32 mm. Larven lever på johannesört, förpuppning i ett tunt spinn på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer