Nunnesvampmal
Triaxomera fulvimitrella (Sodoffsky, 1830)

Nunnesvampmal Triaxomera fulvimitrella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Triaxomera fulvimitrella (Sodoffsky, 1830). Nunnesvampmal.

Beskrivning

Vingbredd 16-21 mm. Huvudhår gulaktiga. Antenner drygt hälften av framvingelängden. Hanen har korta cilier på antennerna. Framvingarna svarta med fyra större vita fläckar, två på framkanten och två på bakkanten. Utöver dessa fläckar finns ett antal midre spridda över vingytan. Bakvingar mörkbruna.

Biologi

Habitat

Finns på skogsmarker.

Associationer

Värdväxter: Inonotus radiatus, Piptoporus betulinus.

Beteende

Fjärilen flyger på natten.

Livscykel

Flyger i juni-juli. Larven är vitaktig med mörkbrunt huvud. Den lever på diverse trädtickor.

Utbredning

Påträffas sällsynt i hela landet förutom Gotland. I övriga Norden finns den i Danmark, Norge och Finland.

Mediafiler på webben
Läs mer