Poppelbuskfly
Amphipyra perflua (Fabricius, 1787)

Poppelbuskfly Amphipyra perflua T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Amphipyra perflua (Fabricius, 1787). Poppelbuskfly förekommer sällsynt från Sk till Vb. Vingbredd 46-55 mm. Larven lever på diverse träd och buskar, förpuppning i en kokong i marken.

Mediafiler på webben
Läs mer