Mindre buskstjärnblommal
Caryocolum huebneri (Haworth, 1828)

Mindre buskstjärnblommal Caryocolum huebneri T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Nära hotad (NT) 
Caryocolum huebneri (Haworth, 1828). Mindre buskstjärnblommal förekommer tämligen sällsynt från Sk till Öl. Vingbredd 10-11 mm. Larven lever i fröhusen av buskstjärnblomma. Synonym Gelechia knaggsiella Stainton, 1866

Mediafiler på webben
Läs mer