Rustik snedbandvecklare
Clepsis senecionana (Hübner, 1819)

Rustik snedbandvecklare Clepsis senecionana T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Clepsis senecionana (Hübner, 1819). Rustik snedbandvecklare förekommer allmänt från Sk till To. Vingbredd 12-16 mm. Larven lever i maj juni i sammanrullade blad av bl. a. odon, blåbär, pors samt en mängd andra örter, förpuppning i näringsväxten. Synonym Tortrix rusticana sensu auct.

Mediafiler på webben
Läs mer