Skäckmätare
Cepphis advenaria (Hübner, 1790)

Skäckmätare Cepphis advenaria T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Cepphis.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Cepphis advenaria (Hübner, 1790), hane. Skäckmätare förekommer sällsynt från Sk till Gä. Vingbredd 24-29 mm. Larven lever på blåbär och trolldruva, förpuppning i jorden.

Mediafiler på webben
Läs mer