Större ekdvärgmal
Stigmella svenssoni (Johansson, 1971)

Större ekdvärgmal Stigmella svenssoni T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Stigmella svenssoni (Johansson, 1971). Större ekdvärgmal.

Beskrivning

Vingbredd 6-7 mm. Huvudhår orangegula, krage samt ögonlock vita. Antenner gråbruna, drygt halva framvingelängden. Hanen med en gulaktig analtofs. Framvingarna grovfjälliga, bronsbruna med svagt purpurlyster i spetsen. Bakvingar grå.

Biologi

Habitat

Finns på hagmarker och kuperad terräng där det växer ek.

Associationer

Näringsväxt: Quercus.

Beteende

Fjärilen flyger på dagen men kommer även till ljus.

Livscykel

Flyger i juni-juli. Larven är gul och gör en lång gångmina med exkrementer huvudsakligen i mittlinje. Kokongen är rödbrun.

Utbredning

Förekommer från Skåne till Uppland. I övriga norden finns den i Danmark, södra Norge och södra Finland. Mina av Större ekdvärgmal Stigmella svenssoni i ekblad.

Mediafiler på webben
Läs mer