Lundalmsguldmal
Phyllonorycter schreberellus (Fabricius, 1781)

Lundalmsguldmal Phyllonorycter schreberella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Nära hotad (NT) 
Phyllonorycter schreberellus (Fabricius, 1781). Lundalmsguldmal.

Beskrivning

Vingbredd 5-8 mm. Huvudhår svarta. Antenner svarta, ringade, mot spetsen vita, något kortare än framvingelängden. Framvingarna glänsande kopparbruna, vid basen blygrå. På fram- respektive bakkant finns en silverfärgad hake begränsad av mörka streck. På mitten två silvervita tvärband, inåt mörkkantade. Vid vingspetsen en utdragen, blygrå fläck. Bakvingar brungrå.

Biologi

Habitat

Finns i lövskogar där det växer alm.

Associationer

Näringsväxt: Ulmus.

Beteende

Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus.

Livscykel

Flyger i två generationer Maj-juni, juli-augusti. Larven lever i en stor, undersidig mina, med tydliga längsveck. Förpuppning i en grön kokong.

Utbredning

Förekommer sällsynt i Skåne samt på Öland och Gotland. I övriga Norden har den ännu inte påträffats.

Mediafiler på webben
Läs mer