Förväxlat stamfly
Hydraecia ultima Holst, 1965

Förväxlat stamfly Hydraecia ultima T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Hydraecia ultima Holst, 1965. Förväxlat stamfly förekommer sällsynt från Sk till Vr. Vingbredd 30-44 mm. Larven lever i stjälk och rötter på diverse örter, förpuppning i en kokong i marken.

Mediafiler på webben
Läs mer