Tundratrollslända
Somatochlora sahlbergi Trybom, 1889

Tundratrollslända - Somatochlora sahlbergi T2 Göran Liljeberg

Texter: Erland Dannelid, Göran Sahlén CC-BY


Rödlistestatus i Sverige: Nära hotad (NT) 

Liknande taxa

Mindre glanstrollslända och fjälltrollslända. De tre arterna skiljs bäst på utseendet hos hanens analbihang.

Beskrivning

Bakkropp 29-35 mm, bakvinge 30-34 mm.

Utbredning

Världens nordligaste trollslända. En extremt nordlig art som i Sverige finns enbart i de nordligaste fjälltrakterna (Torne Lappmark) vid små sjöar och gölar i tundramiljö. Flygtid. Från juli till augusti.

Mediafiler på webben
Läs mer