Ekplantsguldmal
Phyllonorycter lautellus (Zeller, 1846)

Ekplantsguldmal Phyllonorycter lautella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Phyllonorycter lautellus (Zeller, 1846). Ekplantsguldmal.

Beskrivning

Vingbredd 5-8 mm. Huvudhår svarta. Antenner svarta, ringade, mot spetsen vita, något kortare än framvingelängden. Framvingarna glänsande kopparbruna. På framkanten finns tre silverfärgade hakar begränsade av mörka streck. Den innersta är som regel sammansmält med bakkantshaken. På bakkanten fins två hakar samt en liten silverit fläck i närheten av basen och en fläck vid vingens spets. Vid vingspetsen en utdragen, svart fläck. Från vingbasen ett ljust längsstreck som slutar före första hakparet. Bakvingar brungrå.

Biologi

Habitat

Finns i torra lövskogar och öppna miljöer där det växer ek.

Associationer

Näringsväxt: Quercus.

Beteende

Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus.

Livscykel

Flyger i två generationer Maj-juni, juli-augusti. Larven lever i en stor, undersidig mina, med tydliga längsveck. Förpuppning i en vit kokong klädd med exkrementer.

Utbredning

Förekommer tämligen allmänt från Skåne till Dalarna. I övriga Norden finns den i Danmark, södra Norge och södra Finland. Synonym Lithocolletis irmella Palm, 1947. Mina av Ekplantsguldmal Phyllonorycter lautellus i ekblad.

Mediafiler på webben
Läs mer