Skogssallatblomvecklare
Phalonidia gilvicomana (Zeller, 1847)

Skogssallatblomvecklare Phalonidia gilvicomana T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Phalonidia gilvicomana (Zeller, 1847). Skogssallatblomvecklare förekommer tämligen sällsynt från Sk till Gä. Vingbredd 11-14 mm. Larven lever i augusti - september i blomhuvuden av skogssallat och harkål, förpuppning i en kokong på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer