Töcknig höstmätare
Epirrita dilutata (Denis & Schiffermüller, 1775)

Töcknig höstmätare Epirrita dilutata T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Epirrita dilutata (Denis & Schiffermüller, 1775). Töcknig höstmätare förekommer tämligen allmänt från Sk till Gä. Vingbredd 33-37 mm. Larven lever på diverse lövträd och buskar, förpuppning i en kokong i marken.

Mediafiler på webben
Läs mer