Liten buskmätare
Chiasmia clathrata (Linnaeus, 1758)

Liten buskmätare Chiasmia clathrata T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Chiasmia.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Chiasmia clathrata (Linnaeus, 1758). Liten buskmätare förekommer allmänt från Sk till Lu. Vingbredd 20-22 mm. Larven lever på klöver och blåluzern, förpuppning på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer