Brun gullrisfrövecklare
Eucosma aspidiscana (Hübner, 1817)

Brun gullrisfrövecklare Eucosma aspidiscana T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Eucosma aspidiscana (Hübner, 1817). Brun gullrisfrövecklare förekommer tämligen allmänt från Sk till To. Vingbredd 14-19 mm. Larven lever i augusti september först i blommorna av gullris senare ner i stjälken, förpuppning i en kokong på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer