Linddvärgmal
Stigmella tiliae (Frey, 1856)

Linddvärgmal Stigmella tiliae T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Stigmella tiliae (Frey, 1856). Linddvärgmal.

Beskrivning

Vingbredd 4-6 mm. Huvudhår mörkbruna, nästan svarta, krage samt ögonlock vita. Antenner gråbruna, drygt halva framvingelängden. Framvingarna glänsande bronsbruna. Bakvingar brungrå. På yttre utseende svår att skilja från många andra enfärgade dvärgmalar.

Biologi

Habitat

Finns i lövskogar där det växer lind.

Associationer

Näringsväxt: Tilia.

Beteende

Fjärilen flyger på dagen men kommer även till ljus.

Livscykel

Flyger i maj-juni. Larven är ljust gröngul med grön tarm och gör en ganska lång gångmina där exkrementerna i början fyller ut gången helt senare i en bred mittlinje. Kokongen är ljusgul.

Utbredning

Förekommer från Skåne till Gästrikland. I övriga norden finns den i östra Danmark, sydligaste Norge och södra Finland. Mina av Linddvärgmal Stigmella tiliae i lindblad.

Mediafiler på webben
Läs mer