Svart kirskålskärmmal
Phaulernis dentella (Zeller, 1839)

Svart kirskålskärmmal Phaulernis dentella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Phaulernis dentella (Zeller, 1839). Svart kirskålskärmmal förekommer tämligen sällsynt från Sk till Up. Vingbredd 9-10 mm. Larven lever i juli augusti i hopspunna frön av kirskål och bockrot, förpuppning i en tunn kokong på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer