Gulbrokigt slåtterfly
Euclidia glyphica (Linnaeus, 1758)

Gulbrokigt slåtterfly Euclidia glyphica T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Euclidia.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Euclidia glyphica (Linnaeus, 1758). Gulbrokigt slåtterfly förekommer allmänt från Sk till To, flyger om dagen. Vingbredd 27-30 mm. Larven lever på käringtand och klöver, förpuppning i en tunn spånad på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer